AUTORZY MODELI

Autorzy mniej znanych, choć równie jak Havighursta pojemnych i harmonijnie skonstruowanych modeli, zamiast o zadaniach, mówią o wymaganiach. Używając terminu zadanie, Harvighurst zwraca uwagę na wynik. Harry Giles zaiysowuje cztery „podstawowe wymagania” – osobiste, społeczne, obywatelskie i ekonomicz­ne, z których każde dzieli się jeszcze na trzy. Florence Stratemeyer mówi o dziesię­ciu polach aktywności życiowej, w trzech sytuacjach życiowych, B.Othanel Smith sporządził listę dwudziestu dziewięciu społeczno-osobowych wymagań wieku mło­dzieńczego, podzieloną na sześć grup, a Henry Harap wymienia trzydzieści ak­tywności życiowych niezbędnych dla pomyślnego rozwoju człowieka.Mimo całego zróżnicowania klasyfikacje te mają punkty wspólne; wszystkie mają społeczny charakter i zawierają środowiskowe, moralne, obywatelskie, psy­chologiczne, fizyczne, produkcyjne (ekonomiczne) aspekty uczenia się.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *