CZTERY RÓŻNE RODZAJE

Autorzy mówili o czterech różnych rodzajach teorii programu. Zauważyli bo­wiem, że programiści zastanawiają się nad formą zdarzeniami, wartościami i dzia­łaniami. Stosownie do tego podzielili teorię programu na cztery rodzaje:Teoria formalna zajmuje się strukturą dyscypliny naukowej ujętej w przed­miot nauczania. Programiści zwykli w tej sprawie odwoływać się do filozofów przedstawicieli danej dyscypliny. Teoria taka nie zawiera ocen, zajmuje się tym, co jest, nie zaś tym, co być powinno.Teoria zdarzeń zbliżona jest do teorii w naukach ścisłych. Nastawiona jest na przewidywanie, co się zdarzy w danych okolicznościach.Teoria wartościująca zajmuje się doborem środków prowadzących do najbar­dziej pożądanych celów i najbardziej wartościowej treści. Zawiera wartości i nor­my, wskazuje, jaki jest stan idealny. Teoria prakseologiczna odnosi się do środków właściwych, żeby osiągnąć, co się chce, mówi więc o działaniu. Może służyć wytyczaniu polityki programowej i doborowi środków, dzięki którym szkoła mogłaby przenieść na swój teren określo­ne zadania i rozwiązania pedagogiczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *