EMPIRYCZNI KONCEPTUALIŚCI

Są to zazwyczaj badacze zajmujący się pomiarem pedagogicznym i/lub zaanga­żowani w badania nastawione na produkcję teorii. Utrzymują oni, że może istnieć naukowa wiedza o zachowaniu się ludzi, w tym o programie szkolnym. Badania i oparta na nich teoria mają znaczenie praktyczne, gdyż umożliwiają pedagogom praktykom uzasadnić określone postępowanie. A to z kolei czyni bardziej prawdo­podobnym, że zdadzą sobie sprawę z tradycyjnych ideałów i funkcji szkoły. Do tej szkoły zaliczają się Bloom, Bruner, Berliner, Posner, Stake, Walberg. Wszyscy oni aktywnie angażują się w badania zastosowań nauki poznawczej (wie­dzy o poznawaniu) do badań nad programami i nauczaniem i uczeniem się, dzięki którym strukturyzuje się treść programową i ukierunkowuje pracę nad nią w klasie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *