KLASYFIKOWANIE

Jest to następna czynność składająca się na konstruowanie teorii. Polega ona na organizowaniu i integrowaniu tego, co wiadomo w danym zakresie. Badacz rozpo­czyna sumowanie odkrytych podobieństw w związkach między dwoma albo więcej zmiennymi lub pojęciami. Klasyfikacje i zasady klasyfikowania mogą być mniej lub bardziej precyzyjne, zawsze jednak ich rola w pracy nad teorią jest ważna. Po­zwalają wypatrzyć luki w wiedzy, które trzeba wypełnić, podejmując odpowiednie badania. Klasyfikując, grupuje się fakty i uogólnienia w jednolite kategorie. Kategorie mogą wydać się wyraźnie zarysowane, jednak związki między składającymi się na nie faktami i uogólnieniami oraz powiązania z innymi kategoriami wciąż mogą być niedostatecznie wyjaśnione.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *