KRYTYCZNY I OSTROŻNY WYBÓR

Wiedza, nawet najcenniejsza, nie może zastąpić wartości, musi być połączona z naszym systemem wartości. To, jakim jest nasze społeczeństwo, i to, ja­kimi będziemy ludźmi, wynika zarówno z wiedzy, jak i wartości, których uczymy się, a dokładnie – jak w świetle naszych wartości interpretujemy wiedzę.Wszystkie te dziedziny, pola i aspekty wiedzy są dla ucznia oparciem potrzeb­nym, by stawić czoła zmianom, rozumieć i analizować zdarzenia i procesy oddzia­łujące na społeczeństwo. Kto opanował tę wiedzę, odniósł ogromną korzyść, gdyż potrafi lepiej radzić sobie z innymi ludźmi i samym sobą lepiej myśleć i działać w szkole i społeczeństwie. Lepiej wykorzystać szanse, wybierać z możliwości kon­kurencyjnych i uwzględniać prawdopodobieństwo, wyrażać swoje przeświadczenia i działać w zgodzie z nimi. Kto wiedzy tej nie opanował, staje bezsilny naprzeciw społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *