NABYWANIE WIEDZY

Wiedza to potężne narzędzie, a w czasach informatyki ten, kto najlepiej potrafi utrwalić i wy­korzystali wiedzę, będzie od innych wydajniejszy, będzie miał więcej władzy i prze­wagę w rywalizacji charakterystycznej dla współczesnego społeczeństwa.Nabywanie wiedzy powinno trwać przez cale życie. Rola szkoły w rozwoju ucznia zmniejsza się. Dostarcza ona jedynie wstępnych i chwilowych podstaw wie­dzy, nad którymi weźmie w końcu górę edukacja w innych instytucjach i formach. Takie środki edukacji, jak książki, telewizja, gazety, komputery, magnetowidy, wię­cej znaczą dla ciągłości kształcenia młodzieży i dorosłych od podręczników szkol­nych. Kiedy młodzi osiągną dorosłość, ich doświadczenia wyjdą poza szkolne mury. Będą się uczyć nowej wiedzy niezależnie od szkoły.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *