NAJWYŻSZY AUTORYTET

Najwyższy autorytet miały zasady fran­cuskiego Klasycyzmu, który żądał od aktora dosko­nałej recytacji tekstu, wyrazistej, ale także bardzo dyskretnej mimiki, w połączeniu z gestem umiarko­wanym, podporządkowanym zasadom wykształco­nym przez balet francuski XVII wieku. Stawać wolno było wyłącznie w jednej z tanecznych „po­zycji”. Ruchy ręki odbywały swą drogę po obwo­dzie koła, przedramię zawsze wyprzedzało ruch dłoni. W całej grze, jeśli istotnie trzymała się reguł, uderzało charakterystyczne dla kultury francuskiej zespolenie precyzjii z elegancją. Polscy aktorzy wprawiali się w niej pod wpływem nauk, jakich udzielali im bywali w świecie arysto­kraci, albo też za przykładem czy nawet pod kie­runkiem aktorów francuskich. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *