NASTĘPOWANIE SZYBKICH ZMIAN

O  kierunku zmian można by mówić na przykładzie przyrostu liczby ludności, postępu naukowego, komunikacji, transportu. Wszystko to ma znaczenie globalne i wpływa na jakość życia. Pedagogom, zwłaszcza programistom, przypada obowiązek redukowania luki kulturowej; powinni planować programy przystające do rzeczywistości lat dzie­więćdziesiątych, nie zaś siedemdziesiątych, spóźnione o dwadzieścia lat, czyli tyle, ile zwykle wynosi opóźnienie szkoły w stosunku do społeczeństwa. Z faktu nastę­powania szybkich zmian i potrzeby odległej perspektywy w planowaniu pracy dzi­siejszych szkół rodzą się ważne pytania: jakiego rodzaju polityką kieruje się społe­czeństwo? jakie powinny być ogólnonarodowe ideały edukacyjne? co to znaczy „żyć dobrze” i co w tej sprawie może zrobić szkoła? jak szkoła może zmniejszyć przepaść między bogatymi a biednymi? jak szkoły mają przygotowywać uczniów do jutrzejszego świata, skoro wiedza nauczycieli starzeje się tak prędko?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *