ODWIEDZINY TEATRU WILEŃSKIEGO

Teatr wileński odwiedzał w takich wypadkach bliższą okolicę albo dawne Inflanty; bywał w Ry­dze, Libawie, Mitawie. Nie omijano i rdzennej Rosji. W 1803 zespół polski z Mińska dotarł do Moskwy, w 1807 teatr wileński grał w Petersburgu. Z Warszawy droga wiodła przeważnie na zachód: do Gdańska (1797, 1804,1811), a przede wszystkim do Kalisza i do Poznania. Z Krakowa — na północ, do Kielc.i Radomia. Do Wrocławia dotarł zdaje się w tych latach tylko jeden zespół, wędrowny, w 1797. Wyjąwszy antrepryzę warszawską, której losy ułożyły się w szczególny sposób, wszystkie zawodo­we teatry polskie były prywatnymi przedsiębior­stwami. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *