OSOBY UCZĄCE SIĘ

Osoby uczące się o  programie zwykle nie mają w tej kwestii żadnej opinii, specjaliści w dziedzinie programu traktują całą sprawę pobieżnie, teoretycy procesu dydaktycznego i ucze­nia się są zdecydowani traktować proces dydaktyczny jako osobną dziedzinę badań. Stanowisko to odzwierciedla rosnące znaczenie psychologii pedagogicznej na ob­szarze badań nad programem.Nie wszystkie teorie procesu dydaktycznego mają swój początek w teoriach psychologicznych. Teoria krytyczna także podejmuje problematykę dydaktyczną. Robert Young zauważył, że pedagogika krytyczna więcej ma do czynienia z naucza­niem niż z krytyką społecznej sytuacji. W zasadzie teoria ta przedstawia nauczanie jako interakcje jednostek, w trakcie których zachodzą procesy wartościowania i re­fleksji krytycznej. Nauczyciel formuje uczniów albo pozwala im formować sa­mych siebie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *