OTWORZENIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Jego teoria opierała się na założeniu, że rozwój człowieka i rozwój ludzkości przechodzi przez podobne stadia. Wykazywał związki między szkołą a społeczeństwem oraz różnymi elemen­tami doświadczeń i edukacji ucznia.Dewey namawiał pedagogów, by wiązali treść programów z doświadczeniem ludzkości w ujęciu, jakie potrzebne jest dziecku, i by pamiętali, że dziecko przeży­wa wiedzę dzięki działaniu. Koncepcja omawianego programu ze- środkowanego na doświadczaniu wspiera się na teorii Deweya. Sam Dewey w swo­jej eksperymentalnej szkole podstawowej w Chicago starał się odtworzyć życie społeczne w jego współczesnym kształcie. Wykonując prace podobne do tych, jakie kiedyś wykonywali zwykli ludzie, dzieci uczyły się, jak ludzkość przekształcała swoje środowisko.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *