PRIORYTETY EDUKACYJNE

Wraz z gospodarczą i społeczną a po drugiej wojnie światowej i polityczną histo­rią Stanów Zjednoczonych zmieniały się priorytety edukacyjne. Pierwszy z nich, który powstał dawno i wciąż powraca, stanowi edukacja dla wszystkich. Na przełomie wieków dominowały poglądy perenialistyczne, według których najbardziej istotna była tradycyjna treść nauczania, dyscyplina umysłowa i kształcenie najzdolniejszych. Potem, pod wpływem progresywizm u, konstruowano programy, korzystając z pomo­cy psychologii dziecka, starając się sprostać zróżnicowanym potrzebom wszystkich uczniów. W ten sposób stworzono podstawy pod jednolite w zasadzie nauczanie, słu­żące przygotowaniu obywateli do demokracji amerykańskiej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *