PRZYGOTOWANIE DO ROLI

Spodziewano się raczej przygotowania do roli żony i gospodyni domowej. Z wyjątkiem nauki paru zawodów (np. nauczycielki, pracownika spo­łecznego, pielęgniarki) od dziewcząt nie oczekiwano obejmowania stanowisk pracy wymagających wykształcenia ponadśredniego. Te zawody, do których przy pisywa­no kobiety, z reguły dawały niski prestiż i niskie zarobki. Wiele teorii bierze za swój przedmiot całościowy rozwój człowieka. Podkreśla­jąc generalny charakter badania zachowania się ludzi, rozpoczynają od dzieciństwa w sposób, który łączy psychologię postaci z socjalizacją. Teorie rozwojowe wska­zują na skumulowany efekt zmian zachodzących w wyniku uczenia się lub przeciw­nie-brak okazji do stosownego uczenia się na krytycznych etapach życia. Niespeł­nienie właściwych zadań rozwojowych w określonej fazie rozwoju odbija się niekorzystnie na fazach następnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *