RÓŻNE OCZEKIWANIA

Oczekiwania są różne w zależności od pozycji. Niektórym pracownikom administracji może się wydawać, że głównym zadaniem nadzoru jest [ kierowanie tym, co robią nauczyciele i kontrolowanie ich. Innym zdaje się, że cho­dzi o pomaganie i ocenianie, czyli doradztwo metodyczne. Z kolei nauczyciele oczekują od pracowników nadzoru zachęty i pomocy.John Lovell i Kimball Wiles mówią o nadzorze pedagogicznym jako podsyste­mie, który współdziała z podsystemem nauczania. Organizacja zapewnia nadzór w celu doskonalenia procesu dydaktycznego, nauczania i uczenia się. Osoby pełnią­ce funkcje mają zagwarantować optymalną pracę nauczycieli oraz wydajne i funkcjonalne działanie systemu nauczyciel-uczeń.Thomas Sergiovanni uważa, że prace nad teorią nadzoru zmierzają dziś głównie w kierunku analizy funkcjonowania pracowników nadzoru.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *