SENS TEORII

Pomimo tysiąca prac o naturze i funkcji teorii programistom nie udało się opra­cować uniwersalnej teorii programu szkolnego. Nic w tym dziwnego, jeśli zważyć, że każda z trzech głównych dziedzin nauki – humanistyka, nauki przrodnicze i spo­łeczne – patrzy na świat z innej perspektywy i rozumie teorię po swojemu.Chociaż trzy główne typy teorii różnią się między sobą to pod wielu względami są one podobne. Większość definicji teorii zajmuje się zbiorem zdarzeń lub zjawisk i powiązaniami między nimi. Abraham Kapłan, definiując teorię, uczynił cenną uwagę: „Teoria to sposób nadawania sensu niewyraźnej sytuacji, dzięki czemu mo­żemy skuteczniej skorzystać z wyrobionych już nawyków, a co ważniejsze, modyfi­kować je lub zastąpić je innymi tak jak wymaga sytuacja…”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *