SPRAWY ISTOTY SOCJOLOGICZNEJ

Są to sprawy z istoty socjologiczne, w których głównie chodzi o społeczne standardy: normy, obyczaje, prawa. Tych „złotych reguł”, które posłużą do oceny postępowania, ale w ostatecznym efekcie postępowanie zależy od osobistego wyboru człowieka, od jego poglądu na to, co dobre, a co złe. W stanowisku Phenixa widać połączenie filozofii egzysten­cjalnej z podejściem społecznym i domieszką kognitywizmu.Tym programistom, dla których rozwój moralny połączony jest z poznawczym, bardziej przypadnie do gustu stanowisko Deweya. Podkreśla on, że materiał nau­czania ma wartość społeczną i moralną którą należy włączyć do nauczania „w sytu­acji, w której jego społeczne znaczenie zostanie wyeksponowane, wesprze zaintere­sowania kwestiami moralnymi i rozwinie analizy moralne”. I dodaje, że w danym momencie decyzje i moralnie istotne postępowanie łączy się z rozwojem społecz­nym człowieka i jego społecznym doświadczeniem, które szkoła może kształtować .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *