TEORIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Badacze specjalizujący się w problematyce nadzoru pedagogicznego stają przed podobnymi problemami co programiści. Podobnie jak termin „program”, termin „nadzór” ma wiele znaczeń. Niekiedy nadzór definiuje się metaforycznie, na przy­kład jako spoiwo, dzięki któremu nieprzebrane elementy skutecznego procesu dy­daktycznego scalają się w efektywną szkołę, a działania jednostek i wymagania na­uczycieli łączą się z wymaganiami organizacji, co sprawia, że praca ludzi służy dobru ich samych i instytucji. Pracownicy nadzoru (dyrektor, jego zastępcy, kierow­nicy grup przedmiotowych i in.) swoimi działaniami dodają spoiwa tam, gdzie go brakuje.Metafora ta zamazuje jednak obraz zadań nadzoru. Niekiedy nazwa funkcji nie odpowiada zadaniom. Oczekiwania są różne w zależności od pozycji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *