TEORIA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Na podstawie tego, co zachodzi w klasie, nie uda się nam oddzielić programu od procesu dydaktycznego ani procesu dydaktycznego od nauczania i uczenia się. W piśmiennictwie nie znajdziemy jasno określonych powiązań między tymi cztere­ma elementami. Jak bardzo nieostre są te terminy, świadczy fakt, że 35% katedr programu szkolnego na wydziałach pedagogicznych używa w nazwie wyłącznie słowa „program”, 30% – „program i proces dydaktyczny”, 25% posługuje się termi­nem „kierownictwo oświatowe” lub „kierownictwo programu” (educational leadership\ curriculum leadership), co wskazuje na podejście do programu od strony nadzoru i administracji, a pozostałe 10% ma w nazwie „program i nadzór” lub „pro­gram” i „nauczanie”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *