TEORIA SCJENTYSTYCZNA

Najszerzej chyba przyjęła się definicja teorii naukowej nakreślona przez Her­berta Feigla: „zbiór założeń, z których za pomocą czysto matematyczno-logicznych procedur można wyprowadzić szeroki zbiór praw empirycznych. Teoria umożliwia wyjaśnienie tych praw i scala treść dyscypliny”.Wedle tej definicji teoria to wiązka logicznie powiązanych twierdzeń, które uo­gólniają szczegółowe przypadki i dostarczają ich wyjaśnienia. W tym celu teoria scala cale mnóstwo danych i sądów ich dotyczących.Fred Kerlinger twierdzi, że tworzenie teorii jest głównym zadaniem nauki, czyli wyjaśniania naturalnych zdarzeń. Zauważa on, że teorie, dostarczając ogólnych wyjaśnień, umożliwiają uczonym zrozumienie badanych zjawisk”. Zamiast starać się wyjaśniać pojedyncze zdarzenia, na przykład zachowanie uczniów w trakcie wykonywania określonej czynności, naukowcy formułują twierdzenia ogólne o    podobnych zachowaniach lub zdarzeniach, łącząc je w klasy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *