TREŚĆ NAUCZANIA

Według nich treść nauczania „ma zawierać nie tyl­ko tradycyjne zakresy przedmiotowe, jak angielski, matematyka, historia itp., ale także inne podstawowe dyscypliny, jak psychologia, socjologia, antropologia, oprócz tego przeżycia inne niż typowo szkolne, a w końcu i to, co się wiąże z samy­mi dziećmi”. Ludzie są ważniejsi od materiału przedmiotowego, który służy im do samorealizacji. Jeżeli jednak wiedza nie ma związku z emocjami człowieka, to ra­czej nie wpłynie na jego postępowanie.Wiele uwagi poświęca się dziś trzonowi programowemu i obowiązkowemu mi­nimum programowemu. Niektórzy z nas z nostalgią wspominają trzon programowy z lat czterdziestych i pięćdziesiątych, obowiązujący przydział czasu, kilka lekcji pod rząd z tym samym nauczycielem, który uczył dwu lub więcej przedmiotów, łą­czenie przedmiotów pod inną nazwą w rodzaju „przyrody” lub „nauki o społeczeń­stwie”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *