TRÓJWYMIAROWE ZASADY

Z zasady trójwymiarowe, pokazują obiekt orygi­nalny w pomniejszeniu, na przykład modele samolotów. Na lekcjach chemii oglą­dać można modele związków chemicznych wykonane z połączonych kolorowych kulek. Modele fizyczne w sposób wizualny pokazują zmienne lub elementy całości i powiązania między nimi.Modele matematyczne niekiedy najlepiej ilustrują strukturę całości, redukując złożone zjawisko do wyrażenia matematycznego. Są one charakterystyczne dla na­uk fizycznych, na przykład w postaci równania chemicznego pomagają opisać reak­cje chemiczne i przewidywać ich rezultat. Modelem matematycznym jest słynne równanie Einsteina. W teorii decyzji równania matematyczne określają pra wdopo­dobieństwo podjęcia danego działania w określonej sytuacji.Modele graficzne są chyba najpopularniejszym rodzajem modeli; występują i w tej książce. Może to być obraz, rysunek, wykres przedstawiający główne ele­menty danego pojęcia i powiązania między nimi. Ilustrują tekst lub wypowiedź. Mówi się, że obraz wart jest tysiąca słów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *