UWZGLĘDNIONE OKOLICZNOŚCI

Ostatecznie w pojęciu sprawiedliwości uwzględnione bę­dą okoliczności, w których wystąpiło dane zachowanie’. Wraz z wiekiem sądy dziecka stają się bardziej elastyczne, a ono samo zaczyna zdawać sobie sprawę, że są odstępstwa od reguł, że w pewnych okolicznościach kłamstwo jest dopuszczalne. Mniej odległe w czasie są badania Lawrence’a Kohlberga nad rozwojem stan­dardów moralnych dziecka. Kohlberg doszedł do wniosku, że sposób, w jaki myśli­my o kwestiach moralnych, nie stanowi prostego odbicia społeczeństwa, w którym żyjemy, ale także uwzględnia stadia rozwojowe i wiek. Kohlberg wyróżnił sześć stadiów rozwoju świadomości moralnej na trzech poziomach, odpowiadających Piagetowskim fazom rozwoju poznawczego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *