W CODZIENNEJ PRACY

Trzeba przyjąć do wiadomości, że szkoły to bardzo zbiurokratyzowane i zacho­wawcze (czyli tradycyjne) instytucje, w których obowiązują standardowe wzory za­chowania i pisane regulaminy, a wyraźnie sformułowane zadania rodzielane są mię­dzy administrację, nauczycieli i uczniów. Jako rodzice lub nauczyciele, którzy kiedyś byli uczniami, możemy wrócić do szkoły i podjąć obowiązki niemal natych­miast, gdyż wzory postępowania, zadania, rytuały, reguły i regulaminy mało zmie­niły się od czasu, gdy byliśmy dziećmi.W trakcie codziennej pracy szkoły nauczyciele, specjaliści programowi, admi­nistracja i uczniowie wchodzą ze sobą w rozmaite związki i tak rodzi się porządek społeczny. Ujawniają się ustalone procedury i reguły.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *