WIĘKSZOŚĆ PROGRAMISTÓW

Harry Broudy i jego współpracownicy mówili o programie jako o pełnym systemie; proces dydaktyczny i nauczanie wraz z uczeniem się są podsystemami progra­mu, a tym samym są mniej istotne. Takie stanowisko podzielają dziś autorzy więk­szości publikacji poświęconych programowi.Robert Zais oddziela program od procesu dydaktycznego podobnie jak Broudy i Taba. Proces dydaktyczny pojawia się w pewnym punkcie programu, którego wy- 1 bór, jak i kształt procesu zależy od nauczyciela – jego osobowości, stylu nauczania oraz od tego, co potrzebne jest uczniom i co ich interesuje.Większość współczesnych programistów zajmuje pozycję pośrednią. Owszem, rozgraniczają program i proces dydaktyczny dla dobra dyskusji, ale jedno bez dru­giego traktują jako niekompletne. Zgodnie jednak z poglądami Brunera i Tylera każde z nich zachowuje własny charakter.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *