WZIĘCIE POD UWAGĘ

Rozsądnie byłoby więc brać pod uwagę zarówno to, co dzieje się w klasie, jak i otoczenie społeczne, i w ten sposób uprawiać teorię procesu dydaktycznego. Na podstawie swoich badań Bennett i Desforges stwierdzili, że proces dydaktyczny prowadzi do dobrych rezultatów, jeśli nauczyciel dostrzega, że uczniowie są aktyw­ni i samodzielnie nadają znaczenie wiadomościom. Podobnie Lamm utrzymuje, że proces dydaktyczny ma charakter dialogu, nie monologu. Innymi słowy, dobry pro­ces dydaktyczny, dobre nauczanie polega na współpracy nauczyciela z uczniami. Nauczyciele objaśniają materiał nauczania, uczniowie zaś nadają mu sens.Ze stanowiska tego nie wynika wcale, że nauczyciel ma kierować uczniami. Po­winien raczej zaangażować ich w pracę, której rezultatem będzie własna interpreta­cja materiału nauczania i ujęcie go we własny system pojęć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *