ZNACZĄCY WPŁYW NA SZKOŁY

Na szkoły, a tym samym na programy szkolne, zawsze znaczący wpływ wywie­rały rozma ite siły społeczne. Niektóre z nich były emanacją społeczeństwa jako ca­łości, inne – społeczności lokalnych. W obu przypadkach pedagodzy mają do wybo­ru, czy pogodzić się z tym, co jest, czy postarać się to, co jest, zmienić i udoskonalić. Pierwszy wybór zgodny jest z perenialistyczną ideą oświaty, drugi – zrekonstrukcjonistyczną Nam jednak wydaje się, że lepiej mówić o wyborze mię­dzy tradycyjnym widzeniem szkoły a widzeniem jej w przyszłości. Wybierając przyszłość, pedagodzy muszą poddać analizie kierunki zmian charakteryzujące spo­łeczeństwo, dzięki czemu będą mogli stanowić zadania dla szkoły i opracowywać nowe programy, by w ten sposób przygotować młodzież do świata jutra i dostarczyć jej takiej wiedzy i ukształtować takie wartości, jakie umożliwią podejmowanie mą­drych decyzji.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *