ŹRÓDŁA TEORII PROGRAMU

Liczne z tych teorii pochodzą spoza samej dziedziny programu. Jednym z problemów, który zaprząta uwagę programistów, jest niepewność, jakich aspektów programu powinna dotyczyć teoria. Zakładamy, że w grę wchodzi wzorzec programu i kreo­wanie programu, które nazywamy techniczną stroną prac programowych.Ocena wzorca programu zależy w znacznej mierze od przyjętej podstawy filo­zoficznej, tak jak nasze sądy o naturze wiedzy i rzeczywistości zależą od naszych poglądów filozoficznych. Przekonanie, że programy mogą oddziałać korzystnie lub niekorzystnie na życie uczniów, także wiąże się ze światopoglądem. Widać to szczególnie w przypadku teorii skoncentrowanych na wartościach. Allan Glatthom zauważył, że zwolennikom tych teorii często zależy na tym, by uświadomić nam pewne pedagogiczne kwestie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *