ZWIĄZEK Z KRYTYCZNĄ TEORIĄ

Pytania te wskazująna związki z teorią krytyczną Jej głównym celem jest przy­gotowanie ludzi do uświadomienia sobie, i dokonania krytyki, klasowej struktury spo­łecznej, w której dominuje jedna z klas społeczno-ekonomicznych, i tego, jak progra­my szkolne służąpodtrzymaniu tej struktury. Źródłem teorii krytycznej jest marksizm i neomarksizm. Robert Young pisze, że pierwsi przedstawiciele tej teorii widzieli w szkole element szerszego porządku społecznego. Marks na przykład uważał, że porządek społeczny miał za zadanie wyzyskiwać robotników i utrzymać ich jako pod- klasę, którą nazywał proletariatem. Oświata miałaby umożliwić robotnikom dostrze­żenie, że są ofiarami wyzysku i stworzyć szansę jego przezwyciężenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *