ŻYCIE TEATRALNE PO ROZBIORACH

W wyniku trzeciego rozbioru Polacy doić często musieli zmieniać obywatelstwo, nawet gdy zo­stawali w miejscu swojego urodzenia. W 1796 mieszkaniec Warszawy był obywatelem Prus Po­łudniowych i znosił się ze swymi władzami po niemiecku, podobnie jak jego rodacy we Lwowie w Krakowie, zamieszkujący Królestwo Galicji,Lodomerii (w rzeczywistości, jedną z prowincji austriackich). Na wschód od tych krain, nie zna­nych dawniejszej geografii, rozciągały się nowo powstałe gubernie cesarstwa rosyjskiego. W 1807 z departamentów zaboru pruskiego powstało Księ­stwo Warszawskie z królem saskim na tronie. W 1809 przyłączono do niego i Kraków. W 1815 przekształcono Księstwo w Królestwo Polskie, ale już bez Poznania, Torunia i Krakowa (który otrzymał statut wolnego miasta) i w unii perso­nalnej z Rosją.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *